Kataríno

Mám krásnou dívku, jsem si jist, že je to láska věčná,

Jenže před nedávnem k nám do firmy nastoupila slečna,

Jež navzdory své dětské tváři může čarodějkou být,

Jinak nechápu, proč začal jsem o Kataríně snít.


Dnes stavil jsem se u tebe, na čaj jsi postavila.

Má touha rozjela se jako vlak a už nezastavila.

A tak jsem tě tedy jen zlehka políbila na líce,

Doma mám však hodnou ženu a tak nemoh´ jsem více.


Kataríno, Kataríno, ty jsi ta moje nejkrásnější ze všech krás,

Kataríno, Kataríno, už těším se, až uvidím tě zas.


A tak lahodný čaj dopil jsem a popřál dobré noci.

Radši půjdu, své touze podlehnout nebudu moci.

Kdybych tady s tebou ještě snad jen pár minut byl,

Asi bych to nezvlád´ a nejspíš bych tě znásilnil.


Kataríno, Kataríno, ty jsi ta moje nejkrásnější ze všech krás,

Kataríno, Kataríno, už těším se, až uvidím tě zas.