Odkud přijel tenhle muž?

V nádražní hospodě

seděl nad pivem podivnej pán.

Nemluvil, nevnímal,

do dáli díval se skrze svůj džbán.


Kalhoty špinavé,

kabát děravý jak ementál.

A mně se náhle zdá,

jako bych ho snad odněkud znal.


A tak ptám se vás, odkud přijel tenhle muž?

Z dáli či z blízkého města?

Kde jeho rychlík svou trasu započal?

Odkud vede jeho cesta?


Ke stolu přised jsem

a zeptal se ho, odkud přišel.

On však dál hleděl v dál

a tvářil se, jako by neslyšel.


A tak ptám se vás, odkud přijel tenhle muž?

Z dáli či z blízkého města?

Kde jeho rychlík svou trasu započal?

Odkud vede jeho cesta?